Náš tým

Mgr. Lenka Holušová

Psychoterapeutka, sociální pracovnice, koordinátorka projektu

E-mail: Holusova.Lenka@email.cz

Vystudovala jsem obor Sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě (2011), poté jsem pokračovala na Masarykově univerzitě v Brně, oborem Speciální andragogika pro osoby se sociálně patologickými projevy (2013). Nyní jsem frekventantkou dlouholetého psychoterapeutického výcviku. Své znalosti v oblasti duševního rozvoje doplňuji různými kurzy a semináři, i nadále se vzdělávám v oblasti pomáhajících profesí.

Jsem psychoterapeutka (frekventantka dlouholetého psychoterapeutického výcviku) a sociální pracovnice. Zaměřuji se na práci s různými věkovými skupinami, v současné době zejména na děti a mládež. To mohu doložit svými bohatými a dlouholetými zkušenostmi v této oblasti. A to jako lektorka primární prevence (Anabell), lektorka rozvojového vzdělávání (Adra). Působila jsem také jako sociální pracovnice v Krizovém centru pro děti a mládež. Podílím se na organizaci akcí pro děti a mládež.

Více o práci psychoterapeuta: www. poradenstvi-terapieopava.cz

Mgr. Adéla Komárková

Speciální pedagožka, koordinátorka projektu

E-mail: Adela.Komarkova@seznam.cz

Během studia na střední škole – Slezské gymnázium v Opavě(2005 – 2009) jsem byla spoluzakladatelkou projektu Help P3, který se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Poté jsem vystudovala bakalářský obor Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a Společenské vědy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2009 - 2012). V navazujícím magisterském studiu jsem vystudovala obor Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a Učitelství společenských věd a občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (v oboru speciální pedagogika jsem se zaměřila na studium Psychopedie a Etopedie) (2012 – 2014). V současnosti studuji etickou výchovu, která směřuje k prosociálnosti jedince. Dále pracuji s dětmi na vesnici v rámci spolku Roháček, kde připravujeme celoroční aktivity (včetně letního táboru).

 

Mgr. Anežka Štukavcová

Psycholožka

E-mail: stukav.ane@seznam.cz

 Studium magisterského oboru psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsem dokončila v roce 2015. V letech 2007 – 2009 jsem absolvovala dvouletý Kurz animátorů vedený Diecézním centrem mládeže, který se zaměřuje na volnočasovou práci s mládeží. Dále jsem v roce 2014 absolvovala Kurz krizové intervence pod vedením Moravských lektorů. Od srpna 2015 pracuji jako Samostatný pastorační asistent při Římskokatolické farnosti Malá Morávka a jako školní psycholog při ZŠ Malá Morávka, kde využívám poznatků a zkušeností ze studia a také z dlouholeté volnočasové práce s dětmi a mládeží.

 

Mgr. Apolena Stellarová

Nutriční terapeutka 

E-mail: nutricniterapeutopava@seznam.cz

Obor nutriční terapeut jsem vystudovala na 1. LF UK v Praze. Po absolvování bakalářského studia v roce 2011 jsem pracovala jako nutriční terapeut ve společnosti International Diet a. s. a poté jsem od roku 2012 pokračovala navazujícím magisterským studiem na LF MU v Brně v oboru nutriční specialista. Působila jsem, jako lektor v projektu Dokážu to! – Zdravá abeceda, který pomáhá dětem stát se kompetentními v samostatném a odpovědném rozhodování v otázkách zdravého životního stylu. Jako registrovaný nutriční terapeut nyní zapojena do systémového řešení dietního stravování ve školních jídelnách. V rámci celoživotního vzdělávání absolvuji mnohé vzdělávací akce zaměřené na prevenci či léčbu onemocnění souvisejících s výživou dětí i dospělých akreditované ministerstvem zdravotnictví. A v rámci zdravotnického zařízení se podílím na řešení klinické výživy u hospitalizovaných osob vyžadujících nutriční péči. V současné době poskytuji také konzultace v otázkách výživy ve své nutriční poradně.

Více o práci nutričního terapeuta: nutricniterapeutopava.cz/

 

Mgr. Jan Kumstát

Kouč, konstelář a pedagog

E-mail: Kumstat@seznam.cz

 Práci s dětmi a mládeží a této problematice obecně se věnuji zhruba od svých 18 let. Začínal jsem jako instruktor na táborech, trenér atletiky, animátor kratších programů pro děti, učitel lyžování, vychovatel na školách v přírodě, individuálně jsem doučoval matematiku. Po vystudování VŠ pedagogického směru (obor matematika – tělesná výchova na UK v Praze - 2007) jsem se problematikou vzdělávání učení a osobního rozvoje začal zabývat v širším kontextu. Z dalšího vzdělávání mě a mou práci formovaly zejména výcviky v systemických konstelacích (2014 - 2015), mentoringu (2013) a hypnóze (2012). Kromě působení jako pedagog jsem působil či působím jako mentor, kouč, lektor kurzů pro učitele, konstelář.