Historie

 

2015

CE.STU, CEntrum pomoci a podpory STUdentům, tento projekt vznikl jako prosba o pomoc, školní metodičky prevence Slezského gymnázia v Opavě, Mgr. Kamily Tkáčové. 

Došlo k oslovení bývalých studentů a lidí, kteří jsou spojeni se Slezským gymnáziem. Jako první byla prosba o pomoc směřována k Lence Holušové, která pracovala jako sociální pracovnice v jedné z opavských organizací pracujících s mládeží, také měla svou psychoterapeutickou praxi. V rámci své práce navštívila Slezské gymnázium  v Opavě. A stejně jako Mgr. Kamila Tkáčová cítila potřebu větší pomoci žákům a studentům v Opavě. 

Následovalo zkoordinování týmu ve spolupráci s Adélou Komárkovou, která absolvovala studium speciální pedagogiky a dalších nadšených mladých lidí, kteří mají chuť pomáhat a provázet na cestě nelehkými životními situacemi žáky a studenty základních nebo středních škol. A to Anežky Štukavcové, která působila v té době jako pastorační asistent a psycholožka ve škole v Malé Morávce, dále Apoleny Stellarové, nutriční terapeutky, a Jana Kumstáta, kouče, mentora a pedagoga. 

Byla vyslovena hlavní myšlenka a cíl celého projektu, a to působit jako preventivně terapeutické pracoviště a nabízet žákům a studentům pomocnou ruku při zvládaní nastalých obtížných situací a předcházení vážnějším problémům (například sebepoškozování, deprese, poruchy příjmu potravy a jiné). Ať již v primárním, sekundárním či terciálním stádiu, tedy v jakékoliv formě a podobě, ve které se zrovna člověk nachází.