Mgr. Lenka Holušová

Mgr. Lenka Holušová

Psychoterapeutka, sociální pracovnice, koordinátorka projektu

E-mail: Holusova.Lenka@email.cz

Vystudovala jsem obor Sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě (2011), poté jsem pokračovala na Masarykově univerzitě v Brně, oborem Speciální andragogika pro osoby se sociálně patologickými projevy (2013). Nyní jsem frekventantkou dlouholetého psychoterapeutického výcviku. Své znalosti v oblasti duševního rozvoje doplňuji různými kurzy a semináři, i nadále se vzdělávám v oblasti pomáhajících profesí.

Jsem psychoterapeutka (frekventantka dlouholetého psychoterapeutického výcviku) a sociální pracovnice. Zaměřuji se na práci s různými věkovými skupinami, v současné době zejména na děti a mládež. To mohu doložit svými bohatými a dlouholetými zkušenostmi v této oblasti. A to jako lektorka primární prevence (Anabell), lektorka rozvojového vzdělávání (Adra). Působila jsem také jako sociální pracovnice v Krizovém centru pro děti a mládež. Podílím se na organizaci akcí pro děti a mládež.

Více o práci psychoterapeuta: www. poradenstvi-terapieopava.cz