Poskytované služby

"Nezdar je prostě možnost, jak začít znovu, ale moudřeji." (Henry Ford)

krizová intervence (Mgr. Anežka Štukavcová) - práce s jednotlivcem

psychoterapie (Mgr. Lenka Holušová) - práce s jednotlivcem, s rodinou
(více zde: www.poradenstvi-terapieopava.cz - služby jsou v rámci CE.STU poskytovány bezplatně)
 
psychologické poradenství (Mgr. Anežka Štukavcová) - práce s jednotlivcem, s rodinou
 
odborné sociální poradenství (Mgr. Lenka Holušová) - práce s jednotlivcem, se skupinou
 
speciálněpedagogické poradenství (Mgr. Adéla Komárková) - práce s jednotlivcem, s rodinou
 
poradenství v oblasti poruch příjmu potravy
- nutriční terapie (Mgr. Apolena Stellarová) - práce s jednotlivcem, s rodinou

(více zde: https://nutricniterapeutopava.cz/ - Klientům CE.STU jsou služby poskytovány dle ceníku na stránkách)

 
- psychoterapie (Mgr. Lenka Holušová) - práce s jednotlivcem, s rodinou
 
systemické konstelace (Mgr. Jan Kumstát) - práce se skupinou, práce s jednotlivcem
 
koučing (Mgr. Jan Kumstát) - práce s jednotlivcem
 
skupinové aktivity etické výchovy (Mgr. Adéla Komárková) - práce se skupinou
 
podpora v duchovních otázkách (Mgr. Anežka Štukavcová,  Mgr. Adéla Komárková) - práce s jednotlivcem
 
 
 
Zaručujeme anonymitu, že sdělené informace se nebudou šířit jinam, než mezi určenými pracovníky centra.
 
Služby jsou poskytovány bezplatně.
 
 

"Největším objevem v mém životě je zjištění, že lidé mohou změnit své vnější životy změnou vnitřního myšlení." (Williams James)