Mgr. Adéla Komárková

Mgr. Adéla Komárková

Speciální pedagožka, koordinátorka projektu

E-mail: Adela.Komarkova@seznam.cz

Během studia na střední škole – Slezské gymnázium v Opavě(2005 – 2009) jsem byla spoluzakladatelkou projektu Help P3, který se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Poté jsem vystudovala bakalářský obor Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a Společenské vědy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2009 - 2012). V navazujícím magisterském studiu jsem vystudovala obor Speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a Učitelství společenských věd a občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (v oboru speciální pedagogika jsem se zaměřila na studium Psychopedie a Etopedie) (2012 – 2014). V současnosti studuji etickou výchovu, která směřuje k prosociálnosti jedince. Dále pracuji s dětmi na vesnici v rámci spolku Roháček, kde připravujeme celoroční aktivity (včetně letního táboru).