Mgr. Apolena Stellarová

Mgr. Apolena Stellarová

Nutriční terapeutka 

E-mail: nutricniterapeutopava@seznam.cz

Obor nutriční terapeut jsem vystudovala na 1. LF UK v Praze. Po absolvování bakalářského studia v roce 2011 jsem pracovala jako nutriční terapeut ve společnosti International Diet a. s. a poté jsem od roku 2012 pokračovala navazujícím magisterským studiem na LF MU v Brně v oboru nutriční specialista. Působila jsem, jako lektor v projektu Dokážu to! – Zdravá abeceda, který pomáhá dětem stát se kompetentními v samostatném a odpovědném rozhodování v otázkách zdravého životního stylu. Jako registrovaný nutriční terapeut nyní zapojena do systémového řešení dietního stravování ve školních jídelnách. V rámci celoživotního vzdělávání absolvuji mnohé vzdělávací akce zaměřené na prevenci či léčbu onemocnění souvisejících s výživou dětí i dospělých akreditované ministerstvem zdravotnictví. A v rámci zdravotnického zařízení se podílím na řešení klinické výživy u hospitalizovaných osob vyžadujících nutriční péči. V současné době poskytuji také konzultace v otázkách výživy ve své nutriční poradně.

Více o práci nutričního terapeuta: nutricniterapeutopava.cz/